Vi jobber for en samlet BAE-næring

Ledende innovasjonsarenaer for heldigitale 
Bygg-, Anleggs- og Eiendomsnæring

Sammen for lønnsom digitalisering av BAE-næringa

Næringsklynger er velprøvde og effektive omstillingsmotorer. Siden 2006 er det i Norge bygget et nettverk av sterke regionale næringsklynger med bedrifter som løfter hverandre opp og frem. Smart Construction Cluster fokuserer på økt verdiskaping i BAE-næringene gjennom digitalisering

FORRETNINGSMULIGHETER OG TJENESTEUTVIKLING

Bli utfordret på hvordan din bedrift alene eller samme med andre medlemmer kan øke konkurransekraft gjennom utviklingsprosjekt med støtte fra klynga. Lær fra andres prosjekt og knytt kontakter for økt verdiskaping.

 

Digitale tvillinger / 3D-hule / Mobilt VR-utstyr

Bruk av 3D-/VR-teknologi og samhandlingsmetodikk kan føre til færre feil og mer optimal byggeprosess. I en digital tvillinger kan byggherre, prosjektets deltagere og framtidige brukere gå rundt i 3D-modellen av et bygg før første spadetak er tatt. Tidlig involvering av byggets brukere og fokus på driftsfasen vil også redusere totale utgifter i byggets levetid. 

Arrangements- og møtelokaler

Skal dere ha møte, arrangere seminar- eller workshop og trenger lokaler? I Visualiseringssenter får dere tilgang på på det nyeste innen møte- og samhandlingsteknologi. Se romløsning  og utstyr her. Muligheter for servering.

Nyheter

scc møte
Prosjekter
Astrid Tugwell

Status oktober

Status oppdatering for oktober presentert av Astrid Tugwell belyser pågående initiativer og prosjekter i klyngen.

Les mer »
Strategisk arbeid
Aktuelt
Astrid Tugwell

Veien videre: Viktig strategisamling

Viktig strategiprosess oktober-november 2023 SCC skal nå gjennomføre en strategiprosess. Vi går inn i dette med visshet om at BAE-næringene har mye uutløst potensiale for

Les mer »
3D-visning av brannstasjonen
Aktuelt
Astrid Tugwell

Smart Construction Clusters nye styre

SCCs styre og administrasjon Medlemmer oppfordres til å ta kontakt med styret og klyngeleder med innspill og spørsmål om strategiprosess eller annet. Styret i Smart

Les mer »
Aktuelt
Astrid Tugwell

SkatteFUNN temadag // 20. april fra 12:30

Lyst på litt ekstra igjen på skatten? Dersom bedriften gjennomfører FoU-prosjekt, kan du kvalifisere for nettopp dette gjennom ordninga SkatteFUNN. Møtet passer for alle bedrifter,

Les mer »

Satsing på digitalisering i BAE-næringen er et høyt prioritert satsingsområde nasjonalt, som både Regjeringen og næringen står bak (ref. Bygg 21). Ved effektiv bruk av moderne planleggingsverktøy ble det anslått at man kunne redusere kostnader i bygg og anleggsbransjen med minst 20 %. Bygg 21 videreføres nå i Fase 2, med fokus på å realisere potensialet for økt verdiskaping gjennom økt kvalitet og bruk av beste praksis-verktøy.

Formålet med klyngeprosjektet i Alta er å gjøre den totale byggeprosessen våre medlemmer er involvert i, raskere, bedre og billigere, uten å gå på bekostning av kvalitet og lønnsomhet hos de enkelte aktører.

Klyngeprosjektet rekrutterer deltakere i hele næringskjeden; fra eiere og brukere, prosjekterende og formgivende, til utførende entreprenørmiljø, underleverandører og driftsansvarlige. Smart Construction Cluster er et felles instrument for  å utnytte pågående digitalisering til vekst og fornyelse for berørte bedrifter, offentlige aktører og forsknings- og utdanningsaktører i Alta.

Smart Construction Cluster er en medlemsstyrt klyngeorganisasjon. På vegne av medlemmene skal denne klyngeorganisasjonen tilby medlemstjenester knyttet til felles markedsføring-, kompetanse- og innovasjonsaktiviteter.

 • Hjelp til å senke medlemmenes innovasjonskostnader, «spleiselag” på større fellesprosjekter og sikre ekstern medfinansiering og risikoavlastning til fellesprosjekter.
 • Felles utvikling av kompetanse. Felles rekrutteringstiltak, oppgradering av utdanningstilbud på alle nivå, gjøre kompetansetiltak billigere og lettere tilgjengelig (e-læring).
 • Få frem felles løsnings- og teknologi-investeringer, f.eks felles 3D visualiseringssenter, testfaciliteter, prefabrikasjonskapasitet og pilot/demonstrasjonsanlegg.
 • Etablere og drifte faste interne forum drevet av nøkkelpersoner fra medlemsbedriftene. BIM forum, topplederforum, salg/markedsforum, byutvikling/byplan forum, Prefabrikasjonsforum osv.
 • Tilrettelegge for etablering av nye virksomheter i næringen; grunderskap og knoppskytinger.
 • Felles markedsføring av klyngen og Alta og av medlemmenes kunnskap, erfaring, teknologi og løsninger
 • Være aktiv i de felles forumene og arbeidsgrupper som er relevant for dere, involver egne ansatte som er engasjert i et tema og la vedkommende delta i arbeidsutvalget for et forum.
 • Delta aktivt med flere ansatte i aktiviteter og prosjekter forumene tilbyr.
 • Formidle viktige problemstillinger dere er opptatt av. Bruk klyngen til å arbeide frem fellestiltak/prosjekter fremfor å forsøke alene eller gi opp?
 • Etterspør felles kompetanseutviklingstiltak og rekrutteringskampanjer.
 • Fremtidsrettede utdanningstilbud og mange søkere løfter kvaliteten på lærlinger og studenter medlemmene kan rekruttere blant.
 • Foreslå og bidra aktivt til felles markedsføring av klyngen og medlemmene. Bruk klyngen til å forsterke egne aktiviteter.
 • Utvikle eget medlemskap i retning av partnerskap med skreddersydde årlige samarbeidsavtaler med klyngeinitiativet.

Nyhetsbrev

Vi deler nytt fra egne utviklingsprosjekter og aktuelle digitaliseringsnyheter fra bygg og anleggs næringen i vårt nyhetsbrev.