SCC-logo

Medlemsmøte // 22. november

Skrevet av
Simon holder foredrag under medlemmsmøtet
Simon holder foredrag under medlemmsmøtet

Studentoppgaver som ressurs – to Bacheloroppgaver presenteres

Trygve Ramberg: Effektivisering av prosjekteringsprosessen og håndtering av fallgruver – En kvalitativ studie av prosjekteringsprosessen for Kivijervi Entreprenør

Mathias Witte: Effektivisering og digitalisering ved bruk av Dalux til sjekklistesystemer, presentert av Peter E Danielsen for BIF AS

Peter E Danielsen informerer videre om hvordan medlemsbedrifter kan samarbeide med studenter for å få belyst problemstillinger

Rekruttering: Trainee Finnmark

Trainee-ordninger har gitt gode resultater for rekruttering av ansatte med Bachelor eller høyere utdanning.
Simon Helsvig, Orinor, informerer

Utviklings- eller forskningsprosjekt i klynga

Klyngemedlemskap kan gjøre det lettere å gjennomføre FoU-prosjekt. Klyngeleder informerer

Nytt supermobilt VR/3D-utstyr til klynga og ViA

Tony Lindqvist, Collaprime, demonstrerer vårt nye utstyr som er tilgjengelig for leie

Del gjerne

Facebook
LinkedIn