SCC-logo

Status oktober

Status oppdatering for oktober presentert av Astrid Tugwell belyser pågående initiativer og prosjekter i klyngen.
Skrevet av
scc møte

Prosjekt og pågående initiativ i klynga

Prosjekt

Katapult DigiCat: Som partner i DigiCat får SCCs medlemmer tilgang på digitalt utstyr og tjenester nasjonalt, inkludert pilotprosjekt med høy grad av finansiell støtte. Besøk fra DigiCat høsten 2022 førte til flere prosjektmøter og katapult-løp.

Skredsikring FV8830: SCC ledet et åpent prosjektverksted som resulterte i forprosjekt med deltagelse fra flere klyngemedlemmer. Prosjektet er eid av fylkeskommunen.

Samarbeid og internasjonalisering: Interreg-prosjekt for SMB-bedrifter og klynger i Norge-Sverige-Finland, som følge av tidligere arbeid i Interreg-prosjektet Digi-AEC.

Prosjektverksted: Workshop i samarbeid med UiT og Sintef for å identifisere nye samarbeidsprosjekt innen BAE. Prosjektindentifisering pågår.

Pilotprosjekt Collaprime Hybrid Meeting Tool: Multibruker VR presentasjonsverktøy utviklet spesielt for byggebransjen, for prosjekt med få eller opptil flere hundre brukere på samme tid. Pilottesting i flere store byer i EU skal komplementeres med pilottest blant SCCs medlemmer.

Bærekraftsprosjekt økt resirkulering: Et prosjekt er i startfase.

SkatteFUNN

Rettighetsbaserte ordning som gir 19% av godkjente FoU-utgifter tilbake til bedriften i form av skattefradrag eller direkte utbetaling. Flere medlemmer har søkt SkatteFUNN. SCC har hatt informasjon om ordninga på medlemsmøter og arrangert SkatteFUNN-verksted.

Rekruttering og kompetanseutvikling

Fagbrev: SCC har formidlet fylkeskommunens initiativ for fagbrev for ansatte, med fokus på snekker-/tømreryrket. To medlemmer har hatt ansatte i ordninga.

Ordninga Trainee Finnmark rekrutterer ansatte med høyere utdanning for bedrifter i Finnmark. Flere medlemmer fikk informasjon ble presentert for relevante søkere. Bedrifter kan nå melde interesse for ansettelser sommer 2024.

Nytt mobilt utstyr: Det nye mobile VR-utstyret kommer endelig til Alta denne uka. Mer informasjon om bruksområder og leiemuligheter kommer!

Del gjerne

Facebook
LinkedIn