SCC-logo

Veien videre: Viktig strategisamling

Skrevet av
Strategisk arbeid

Viktig strategiprosess oktober-november 2023

SCC skal nå gjennomføre en strategiprosess. Vi går inn i dette med visshet om at BAE-næringene har mye uutløst potensiale for økt produktivitet, innovasjon og bærekraftige løsninger. Medlemmene har egne mål og strategier for sine utvikling, og vi ønsker at SCC skal være ett av flere verktøy for å oppnå disse.

Visjona bistår styret i strategiarbeidet.

Prosessen involverer innspill fra medlemmer i tre runder:

  1. Innspill til fokusområder gjennom en kort undersøkelse som blir sendt ut til medlemmer og interessenter 16.-17. oktober, med Visjona som avsender.
  2. Deltagelse strategisamling 7. november kl 11:30-16:30, med påfølgende sosialt samvær.
  3. Deltagelse medlemsmøte siste halvdel av november for presentasjon av resultat.


Strategiarbeidet er svært viktig for SCC. Medlemmer får derfor ikke faktura for medlemskap i 2023, og vi håper dette fører til at alle vil prioritere aktiv deltagelse i dette viktige arbeidet.

Sett av tid til den korte innspillsundersøkelsen og legg den 7. november inn i kalenderen!

Del gjerne

Facebook
LinkedIn